Cape Cormorant

© Shem Compion
Cape Cormorant.

Dzina

Cape cormorant

Dzina ḽa tshi latini

Phalcrocorax capensis

Muṱa

Phalacrocoracidea

Vhulapfu

64 cm

Nḓowelo

Tshiṋoni tshithihi na lugwada zwi ya wanala tsini na maḓi zwo awela.

Munngo

Adzi na munngo.

Kubebele

Nga zwifhinga zwa u ḓihwala hune ha vha uri ndi ṅwedzi wa Khubvumedzi uya kha Luhuhi, dzi vha dzi tshi khou fana dzi nntsu nga muvhala, dzi tshi ita zwiṱaha zwa zwo dzo nga thanga dzine dza bva lwanzheni na zwitanda, makumba mavhili uya kha mararu ndi matshena tshena.

Ṱhaluso ya ṱhukhu

Vhana vha na muvhala wa buraweni usongo dombilelaho na dzi thumbu dzine dza nga dala.

Ṱhaluso ya khulwane

Khulwane dzine dza khou beba u dzi vhona nga muvhala wo no nga maṱari na mutsu hafha kha mukulo. Ṱhoho i vha isina muvhala, muvhala wa swiri na wa tshitopi nga fhasi hayo, maṱo ana muvhala mudala. Mukulo wa hone ndi mulapfu na thoho tsekene ine ya vha nga zwinwe zwifhinga ina muvhala muṱuku.

Tshiimo

Ndi tshinoni tsho ḓoweleyaho tsha dovha tsha ḓiimisa.

U phaḓaladziwa

Ndi mueni vhuria Natal coast, zwo ḓala zwa vha vha dzulapo kha loṱhe ḽa south western cape u swika kha 50km ubva lwanzheni.