Vukati eka Rixaka Ntwana

Xivilelo xa Ntlawa

©Dr Peter Magubane

Vukati eka rixaka ra Ntwana ahi swilo swa munhu un’we kambe i xivilelo xa ntlawa, kuyisiwa enawini vuxaka exikarhi ka maxaka. Switlhela swikombeta kukula eka nuna na nsati. Hambi leswi kungariki na swiyila exikarhi ka rixaka ra Ntwana, kutekana ka maxaka swaha tsakeriwa swinene.

Mucato (lenyalo) wuva kona eka nkarhi wa masiku yambirhi, siku rosungula emutini wa vatswari va wansati kutani endzhaku ka sweswo wuya e mutini wakava nuna. E handle ka leswi rixaka rotala ra Ntwana kunga va kriste, vukati byi endliwa kuya hi maendlelo ya va Ntwana. Wanuna u ambala suti ya manyunyu kutani a tlhandleka dzovo ra xiharhi.

Hi ndlela leyi hambanaka, wansati u ambala swiambalo leswi heleleka swa mucato swa ndzhavuko, leswi katsaka na xidloko xa tisiva enhlokweni kumbe lexi endliweke hi vuhlalu, hi xitalo byina muhlovo wotshuka, wa wasi kumbe wobasa. Ku engetela emahlweni nale ndzhaku ka ximbalo lexi, u finengela nkumba lowu a faneleke ku wu ambala emakatleni loko a nghena emutini wale vukatini bya yena.

Leswi swivula leswaku makoti wa Ntwana u endliwa atitwa ari muhlampfa kufikela loko mhani nwingi wa yena va endla ntirho waku kombisa leswaku nsati loyi ahaku fikaka laha mutini u amukeriwile himpela. Kambe loko swahari emihleketweni makoti wa Ntwana u avelana xiyimo xayena na nuna wa yena, kuya hi ntiyiso u tekiwa tani hi ntswatsi endzhaku ka kuva a kuma nwana wosungula, loko se switikombile leswaku watswala.

Kwalano hiloko se ata sungula ku ambala swiambala swiambalo swa ndzhavuko swa vavasati va Ntwana — na xin’wana xo tlhandlekela lexinga khavisiwa emahlweni nale ndzhaku — masiku hinkwawo.

Translated by Ike Ngobeni