Kudu

© Roger de la Harpe

Vito

Nhongo [Tragelaphus strepsiceros]

Xivumbeko

Nhongo wu na xivumbeko xo tiyela, ku leha, timhondzo to gombonyoka to fikela 1.8m. Timhondzo ti kula ti fikelela ma lehelo ya tona hi ntsevu wa malembe. Ti tlula tihomu hi malehelo. Ti tikela 300 kg ni makatla ya 1.25m. Ti na dzovo ra mpunwa na brawenii, wu marakiwile hi muhlovo wo basa lowu hambanaka hi mayimelo. Xikandza xo tontswa xa muhlovo wo basa marhameni. Misisi yo leha yi kula ngopfu ku fika ncileni, ni le nkolweni.

Swakudya

Xiharhi lexi xi dya misinya yo hambana ni matluka ya swi milani, yi rhandza mihandzu, ni mhangani na swona swa dyiwa loko swi kumeka.

Ntshikelelo

eAfrika Dzonga nkarhi wo tshikelela I Dzivamsoko-Mudyaxihi. Ricece rin’we ri beburiwa hi Sunguti ni Nyenyenyani ndzhaku ka nkaye wa tin’wheti. Mavhiki yo sungula ya mune swa tumbetiwa swi vhakeriwa hi mana wa swona kuri swi ta mamisiwa. Tihomu ni vana va tona ti tshama hi ntlawa wa mune kumbe khume.

Mahanyelo

Swiharhi swa makhume-mbirhi swa hambana hi mintlawa leyi tsongo. Ticece ti tshama ni mana wa tona, kambe ticece to huma ka mutswari wun’we loko ti kula ni malembe mambirhi. Ti hava ndzhawu ya tona la ti tshamaka kona, kambe ti kombisa ku kula.

Matshamelo

Nhongo yi kumeka nhoveni nile tintshaveni, ni le ndzhwaini yo pfuleka ya Kruger National Park ni le game farms ta le Mpumalanga, Mopane ni Miombo woodlands ya Nothern ni North-western Provinces ni matikweni ya le handle.

Ti Kumeka Kwini

Nhongo ti kumeka Afrika Dzonga, ti game reserve, private game farms nile mapurasini yo tala.

Vuxokoxoko Bya Nkoka

Vito hi XiLatin: Tragelaphus Strepsiceros
Ntikelo (xisati): 200 kg
Ntikelo (xinuna): 250 kg
Nkarhi wo tshikelela: 7,5 wa tin’wheti
Nhlayo ya vana: Yin’we
Ntikelo wo bebula: 16 kg
Ku landzelela: Artiodactyla
Dyangu: Bovidae
Timhondzo: 125 cm
Ntshikelelo: Ricece rin’we ri beburiwa nkarhi un’wana na un’wana ngopfu-ngopfu lokoku hela ximumu ndzhaku ta nkombe wa tin’wheti.
Mavonelo: Yi lehile yi tlhela yi ololoka ku tlula Nyala, ta yelana hi malehelo ni Hongonyi. 8-9 cm hi malehelo.