Black Headed Oriole

© Nigel J Dennis
Black Headed Oriole.

Xivumbeko

Muxaka lowu wa xinyenyani wuna mpfumawulo wunwani lowunga toloveleka swinene. Xina muhlovo wa xitshopani na nhloko ya ntima. Kufana na yin’wani mixaka ya masowa, muhlovo wa xona lowa xitshopani wuvonakala ngopfu no koka rinoko. Hambi leswi xingana muhlovo wovonikela swinene, swinga kutikela kuxivona hikuva xitsakela kutshama eka tindhawu letinga tlhuma swinene na minsinya leyo leha. Xitala kutwiwa kunene himpfumawulo loko xinga se voniwa leswi endlaka leswaku xikoka rinoko. Sowa rina maendlelo na ntolovelo wa rona wo haha lowu xiwutirhisaka loko xiri kulaveni ka swakudya leswikatsaka mihandzu na switsotswana. Xilehile xiva na nomo wo leha no tiya noxipfuna kuva xikhoma switsotswana swofana na swidongodi, tinjiya na swifufunhunu.

Swakudya

Xinyenyani lexi xidya mihandzu na switsotswana tirhubeyila na mabilomu naswona xivuriwa kuva xiri na majatu loko swita eka ku gayela swakudya leswi tekaka kwalomu 5 watiminete. Xisaka xa xona xiendliwa eminsinyeni laha xiendliwaka emakumu ka rhavi ra nsinya. Vana vakona vanyikiwa swidongodi tani hiswakudya. Akuna ntsariso waleswaku nkarhi wobyamela matandza wu lehe kufika kwihi.

Kutswalana

Xisaka xa xona xi endla onge I xisakani lexingo ncikinya lemakumu ka marhavi ya minsinya lawa yangale henhla henhla swinene.

Laha swikumekaka kona

Sowa (Oriolus larvatus) rikumeka hinkwako laha Afrika Dzonga, laha hikatsaka na hafu yale vuhuma dyambu na ledzongeni kuya fika e George.

Vito ra xi Latin

Oriolus larvatus.