Tee ea Rooibos

© Leonie Joubert

Rooibos (Aspalathus linearis) ke sehlahla sa selehaye se tsebahalang dithabeng tsa Kapa Bophirima mme e tlwalehile haholo Aforika Borwa. E hola ho fihla boleleng ba 1.5m mme ebile e etsatsa makala a mangata a masesane a mmala o botala bo kganyang, makgasi a yona a shebahala jwalo ka nale.

Makgasi a kotulwa mme a be ka tlasa tsamaiso ya setso ya ho lomosa ho kenyelletsa ho ritela le ho etsa makgasi a be metsi mme a tlohellwe dihora tse leshome le metso e mmedi (12 hrs). Ho ritela ho nka sebaka mme makgasi a fetola mmala ho tlowa botaleng hoya bo soothing. Qetellong, rooibos e bewa letsatsing hore e omelle. 

Rooibos e tala (e sa lomoswang) e ya kotulwa, e kgaolwe mme e omiswe hang hang ka ntle le ho lomoswa, qetellong ke tee ya mmala o kganyang ho feta rooibos ya setso. Tee e se nang khafeini e tsebahala ka meriana e kenyelletsang ho theola sekgahla sa mofetshe. Ho bolokehile ho e sebedisi baneng le ho sebeswa ho laola dikgonyelo ka mpeng, letlalo lehlohlonang le lekgopo le bakwang ke le leiri. Khemikhale enang le ditho tsa thibelo ya moya ya Rooibos di thibela ho ruruha, tshwaetso le diphtasa tsa lefutso mme e sireletsa mmele kgolong e ka bakang mofetsahe le mahloko a pelo.

Rooibos ke mohlodi o motle wa ho thibela moya mme mohlodi o tsebahalang wa matla a thibelo ya moya e bitswang aspalathin, sena se ka thusa ka ho laola lefu la tswekere ka ho lekalekanya tswekere e madding mme phahamise ho kamohelo ya tswekere. 

Tee e kathusa ho theola kgatello ya madi, e sebetsa jwalo ka hothibela ho lokoloha ha mathata a matshwafo le ho thusa ka qalo ya HDL mafura a lokileng. Rooibos e nale asiti ya hydroxyl le zinc e leng e ka thusang ho fodisa letlalo dinthong tse kang makokomete le makgopo mme e ka fodisa hape le ho tjheswa ke letsatsi. Thibelo ya moya e teng ho rooibos e fokotsa ho tsofala ka pele ka ho fokotsa kgolo ya tshenyeho ya letlalo ha maemo phahameng a manganese le calsiuma e ka thusa ho aha le ho tiisa masapo.

Rooibos fumaneha ka tee, dinkga monate le ho qibidiha metsing a tjhesang kapa a batang, ka monyetla wa ho e sebedisa e le Ice tea, e le motswako le ditlolo. 

Semela se ikamahanya hantle lefatsheng le ommeng le ho rata lehlabathe le ho komiso le pH ya 4,5 ho isa ho 5,5, dipeo di lengwa ka ho etsa moalo kapa semela se hola ka ho faolwa. Dikokonyana tsa makgasi ke disinyi tse kgolo mmoho le lehola le holang ka thoko ho rooibos. Sena se lokela ho tloswa ka matsoho kapa metjhini.

Tlhaloso ya Bongaka

Boitsebiso ke ba merero ya thuto le boitsebiso feela mme e ka nna ya se ke ya nkwa e le keletso ya bongaka. Boitsebiso ha bo reretswe ho nkela keletso ya bongaka kapa phekolo e fanwang ke ditsebi tsa bophelo bo botle.

Translated by Sebongile Sonopo