Matlo a Maholo a Mazulu

Ho Hlophisoa ha Matlo a Maholo

©Dr Peter Magubane

Kin e theha motheo wa bophelo ba setso sa Mazulu, bo shebaneng le mozi (ntlo e atolositsweng). Ho fihlela morao tjena, motse ona o ne o ena le hlooho ya kgomo (mongodi), lebasadi ba hae le bana, banababo ba bacha le basadi ba bona le malapa a bona, mme, maemong a mangata, bara ba nyetsweng. Ha ho ena le ditoropo le ho arohana ha mehaho yakgale ya sechaba, motse ona o fetohile o monyane, hangata o kenyelletsa monna a le mong feela le mosadi wa hae (kapa basadi) le bana. Ka tlwaelo, ntlo ya mahae e ne e ena le ditshebeletso tsa moruo, tseo bophelo bo feletseng bo neng bo ka tsamaiswa.

E mong le emong wa motse o ne a ena le dikgomo le phepelo ya lebese, le masimo ao poone le meroho e neng e le teng hore di fane ka ditlhoko tsa baahi ba malapa a mangata. Mehaho le ditlhoko tsa mozi di ne di tshwana ho pholletsa le sechaba sa Mazulu mme dibontsha boemo ba basadi ba fapaneng. Boemo ba basadi ba sethebi bo ne bo laolwa ho ya kataelo eo ba neng ba nyalane ka yona, mosadi wa pele e le mosadi ya ka sehloohong (mofumahadi). Le morena le bahlomphehi ba bohlokwa, mosadi e moholo, eo ka tlwaelo e neng e le mosadi wa pele, o ile a kgethwa ka ho buisana le baeletsi ba morena ka mora hore a se a le moholo mme a tshwaneleha ho apara isicoco (lesale la hlooho).

Metsi ena e ne e le sedikadikoeng mme e hahilwe hodima mobu o shebileng bochabela hohle moo ho ka kgonehang, le marulelo a theohela monyako o moholo, e le hore sebaka sa bodulo se ka sehloohong se be sebakeng se phahameng ka ho fetisisa mme se hlokomolohe karolo yohle ya motse. Bohareng e ne e le dikgomo (sibaya) moo dikgomo di neng di kwahelwa bosiu mme dijo-thollo di ne di bolokilwe dikoting tse ka tlasa lefatshe. Moedi wa seretse sena hangata o hahilwe ka dithupa tse kwahetsweng, kapa, ha ho se difate tse haufi, tse tswang majweng. Nko tsa dikgomo e ne e ka tshwantshwa le tempele ya motse: e ne e le teng, mme dibakeng tse ngata tsa mahaeng e ntse e le teng, sebaka seo medimo ya baholo-holo e nahanang hore e dieha kahoo, moo dithapelo di tshwarelwang teng.

Mona mahlabelo a etswang mme a leboha ka ditlhohonolofatso tse fumanwang. Nakong e fetileng, basadi ba ne ba sa kene ka dikgomo, mme ha ho na mosadi ya neng a sena ngwana wa ntlo ‘ya dumellwang ho kena, ntle le diketsahalong tse kgethehileng. Leha ho le jwalo, lekgolong la bo20 la dilemo, banna ba tlwaelehileng ho batla mosebetsi jwaloka bajaki ba qobelletse basadi ba bangata hore ba nke boikarabelo ba diphoofolo tsa bona. Ka tlwaelo mehaho ya bodulo e ne e haha pakeng tsa terata ya dikgomo le terata ya ka ntle (fense) ya umuzi (motse), e potolohileng difate tse kgolo kapa di-acacia tse nang le meutlwa e metelele di ne di lenngwe ho fana ka tshireletso kgahlanong le bahlasedi.

Mookamedi ya ka Sehloohong wa Morena

Mosadi ya ka sehloohong wa Morena o ne a dula sebakeng sa bodulo se ka sehloohong (ntlo-kgolo), ka hodima ntlo lapeng (umuzi), ka ho toba le monyako o moholo. Mora wa hae wa letsibolo o ne a le teng, mme moetlong wa setso e sa ntse e le, mohlahlami e moholo lemohlahlami wa ntate wa hae, hape o ne a ena le boemo bo bohlokwa ditabeng tsa bodumedi.

Ka lehlakoreng le letona la monyako o moholo wa motse (umuzi), haufi le sebaka sa bodulo se ka sehloohong, e ne e le mosadi ya nepahetseng (iqadi), ya ileng a phethahatsa karolo ya tlatsetso ho mosadi ya ka sehloohong. E nngwe ya mesebetsi ya hae e ne e le ho fana ka mojalefa ha mosadi ya ka sehloohong a hloleha ho tswalana le mora. Ka lehlakoreng le letshehadi e ne e le mosadi wa letsoho le letshehadi (kgohlo) ya neng a ena le boemo bo bobedi bo hlomphehang motseng.

Tabeng ya mookamedi, mosadi ya ka letsohong le letshehadi o ne a atisa ho ba mosadi wa pele eo a nyalaneng le yena. Yena, le basadi bohle ba ka tlaasana bao e neng e le karolo ya lelapa la hae (amabibi), ba ne ba ikemetse ka ho feletseng ho sebaka sa bodulo se ka sehloohong.

Tlhophiso ya Sechaba

©Dr Peter Magubane

Moetlo wa Mazulu o ne a laolwa hantle ke mekgwa e tiileng ya boithabiso le boiketlo ba sechaba. Le hoja monna a ka nna a e ba le basadi ba mmalwa, hangata o ne a qabana kapa a boulela, kaha basadi ba ne ba ikemetse. E mong le e mong o ne a ena le ntlo ya hae, mme o ne a kgethilwe masimo le dikgomo bakeng sa tshebediso ya hae.

Dintho tsohle tsa motse ona di ne di ena le sebaka sa tsona le mosebetsi wa bona, empa boemo ba bona bo fetotswe ha ba ntse ba hola. Monyaduwa, qalong a laolwa kemohwehadi wa hae, o ile a fetoha mme ka bo yena, mme jwale ntate-moholo, mme qetellong e le moholo ya hlomphehang motseng.

Moshanyana o qala ho hula dipudi ebeo ntsha dikgomo. Ka mora sena o ile a fumana lengolo la boemo ba mohlankana yanang le boikarabelo bo ikgethang, ho fihlela ho timetswa ha mmuso wa Zulu ka 1879, mesebetsi ya sesole. Ka mora ho phetha mesebetsi ena ka dilemo tse itseng, o ile adumellwa ho ba monna le ntate; Ka nako e loketseng o ile a amohelwa e le setho sabatho ba baholo ba lekgotla la baholo. Motho e mong le e mong o ne a feta ka mekgahlelo e mengata, mme ha ho le e nngwe ya yona e neng e ka kenngwa ntle le hoitokisetsa le mokete.

Translated by Sebongile Sonopo