Whitebreasted Cormorant
Cormorant ya mafahla a mašweu

© Nigel J Dennis
White-breasted Cormorant.

Leina

Cormorant ya mafahla a mašweu

Leina la se-Latin

Phalacrocorax carbo

Lapa

Phalacrocoracidae

Botelele

Disentimetara tše 90

Bodulo hlago

E phela e tee goba ka dihlopha ka mabopong a matlapa, dihlakahlake le melomonokeng, le dinaga gare tše kgolo, meetseng a ka fao gantši di nnago di kobola mehlare ya hwilego.

Palo ya mafotwana

3 - 4 (ka sewelo tše 5)

Tswalo

Tswalo e diragala ngwaga kamoka, Phato goba Diphalane ke dinako tša sehloeng ka Kapa; Go ngwadilwe gore go tšwa Hlakola go ya Diphalane ka naga gare. Mae ke a 3 go ya 4, ka sewelo ke a 5, ka mmala wa bošweu bja tšhoko le botala go ya go kgomiwa ka botala bja leratadima ge a sa tšwa beelwa.

Tlhalošo ya ge di sa le nnyane

Dinonyana ge di sa le tše nnyane di mmala wo mošweu wa go bolanyana, ka metšo ya go farologana mpeng.

Tlhalošo ya tše kgolo

E bonaala ka botlase bjo bošweu bjo bo golo, mogolo go ya sefubeng goba, go tše di sa tšwang go tswalwa ke tše bošweu gohle ka dikarolong tša fase, ke tšhweu go feta Cormarant tša Mohlaka.

Maemo

E tlwaelegile goba e ke moduli wa se legae.

Phatlalatšo

Lefaseng ka bophara. Ka moka ka Aforika.