Whale Shark
Šaka ya leruarua

© Roger de la Harpe

Leina la Lapa la Tlwaelo

Šaka ya leruarua

Tše Dingwe ka Lapeng

Ga di gona

Leina la tša Thutamahlale

Rhincodon typus

Bogolo

Go fihlela dimetara tše 13

Boitšhupo

Mmala wa seetša wa methalo ya ditsheke yeo e yago godimpo le yeo e yago mathokong ye putšwa ke moswananoši go šaka ya leruarua. Mepopotlo ye meraro ya go hlagelela kudu e sepela mmeleng.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapala Rhincodontidae le bopša ke 1 ya leloko le 1 mehuta wa sephedi. Šaka ya leruarua ke hlapi ye kgolo ye phelago go feta dihlapi ka moka gomme e ka fihlela boima bja ditone tše 20. Ka tlwaelo e bonwa bjalo ka mošikanoši, eupša di bopa dihlopha tša go fihla 100 ya tša botee. E huduga go ya planktoneng ka mafelong a go thunya. Molomo bulega bophara bja dimetara tše 1,5 gomme e na le 300-350 ya meno a ma nnyane a ka direing, ao a sa šomišwego phepong. Maemo a pabalelo ya tlhago ke tšeo di le go kotsing. Di tswala ka beela mae ka mpeng. Baswa ba tswalwa ba feletše ka disentimetara tše 40-60 botelele ge di tswalwa. Mako ya bophelo e ka fihlela mengwaga ye 100.

Phepo

©Roger de la Harpe
E ja ka mohlotlo. Gantšhi melameetseng ye nnyane kudu, krili, plankton dibokwana tša kerasetašia le diphoofolo tša go hloka mokokotlo tše nnyane.

Phatlalatšo

Lefaseng ka bophara ka tša dilete tše borutho.