Thutamaswika ya Mapungubwe

Lepanta La Go Thetha La Limpopo

©Roger de la Harpe

Go ya ka Geology, Sefoka sa Mapungubwe se mo basin magareng ga kranaete cratons tše pedi (karolo ya legogo le le golo).

Kgatelelo ye e bitšwa lepanta la go thetha la Limpopo. Mo gare ga mengwaga ya dimilione tše 250 ye e fetilego, legogo la lefase le thomile go šuta, go bapa lepanta le leswika la molten wa go tšwa go mantle e ile ya kgototšwa go fihla ka tsela ye e sekametšego ya sandstone. Se se hlamile dolerite

Dykes, gomme ge mohlaba wa maswika o fokole, dolerite e be e šala ka morago ka sebopego sa lekopo. Go tloga maemong a godimo a mmoto wa Sefoka sa Mapungubwe o kgona go bona gabotse mohlala wa se, go sega ga ralala le naga ka thwii, bathobaso. Batho ba bantši ba nagana gore dyke ye ya tlhago, ke ye kgolo ye dirilwego ke badudi ba Sefoka sa Mapungubwe.

Limpopo Basin

©Roger de la Harpe

Eupša go be go na le bophelo mo Basineg ya Limpopo mo mengwageng ya dimilione, pele go tla batho. Dinosaur fossils tša morago, mengwageng ya dimilione tše 200 di hweditšwe. Dilo tše dingwe tša kgahlego tša palaeontological di akaretša fossils tša matšoba, dikhunkhwane tša mmele le termite mounds.

Mehlala ye mengwe ya fossils e šupilwe, e gatišitšwe ka mabele a leswika la leraga. Le ge e le gore le hominid fossils di hweditšwe, ditlabakelo tša mathomong a mengwaga ya Borulatšhipi di bonagala mo Phakeng ya Sefoka sa Mapungubwe. Mo mafelelong a mengwaga ya Borulatšhipi, bokgabo, bja swana le San, ba pentile diswantšho tša leswika tša kgotlelelo mo mabotong a ka godimo mmoto.

Translated by Lebogang Sewela