Sea Spiders
Spiders Lewatle

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Spiders lewatle

Leina la tša thutamahlale

Pantopoda

Bogolo

Go tšwa go sentimetara ye 1 go ya go sentimetara ye 1.

Boitšhupo

Maoto a ma telele le mmele o mo nnyane kudu. Gantšhi ka dipara tše nne tša maoto, eupša tše hlano le tše tshela di a diragala. Di na le dinko tše telele. Dimpa di a bonala. Gantši ka mebala ye galogilego go swana le beije, botsothwa le mmala wa namune.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Boemo bja Pantopoda bona le tša go feta 1 400 ya mehuta ya diphedi. Ga se digokgo tša nnete. Di kgona go rekiša ga botse. Ga di na le maswafo, eupša di hema ka phatlalatšwa. Ditho di okeleditšwe go ba maoto ka ge mmele o le mo nnyane. Di ka sepela goba go rutha ka mosepelo wa bofefo. Di tswala ka ntle ga mmele wa ditshadi. Dipoo di šireletša mae go fihlela tše nnayne di phaphaša.

Phepo

Di ja diphoofolo tša go hloka mekokotlo tša mebele ye boleta ka go mama le diproboski.

Phatlalatšo

E direga mawatleng ka moka a mawatle a lefase, go akaretša le Akthiki.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Anoplodactylus digitatus
Nymphon gracile
Nymphon sp.