Requiem Sharks

© Johan Boshoff

Leina la lapa la tlwaelo

Dišaka tša Requiem

Tše dingwe tša ka lapeng

Ntlha ye ntšho, Šaka ya botala bja leratadima, Šaka ya nkwe, Šaka ya ka lewatleng ya ntlha ye tšhweu ya mokekemeng le šaka ya poo

Leina la tša thutamahlale

Carcharhinidae

Bogolo bja

Go fihla dimetara tše 5

Boitšhupo

Šaka ya nkwe (Galeocerdo cuvier): Mmele wa bo godimo wo putšwana ka methapo ya sebopego sa nkwe ya go fifala ya go bonala. Gofihla dimetara tše 5 bo telele, palogare ya dimetara tše 3.
Šaka ya ntlha ye ntšho (Carcharhinus limbatus): Sefena se na le ntlha, mesego ye me telele ya leswafohlapi. Dintlha tše boso go maphegwana a hlapi a ka mporago, a sefubeng, a lethekeng le a maragong. Go fihla dimetara tše 2,8 botelele, palogare ya dimetara tše 1,5.
Šaka ya botala bja leratadima (Prionace glauca): Mmele wo motelele, wa go ba mosesane lehlakoreng mafelelong a mangwe le a mangwe. Maphegwana a hlapi a lethekeng a matelele kudu. Bogodimo bja mmele e botala bja leratadima bja fo fifalanyana. Ntlheng ya maphegwaneng a hlapi a ka sefubeng le a maragong ke tše boso. Go fihla dimetara tše 4,5m palogare ya dimetara tše 1,5.
Šaka ya poo (Carcharhinus leucas): Gape e bitšwa šaka ya ka Zambezi. Ke ye kgopana, ka mmele wa go tia sa le sefena sa kgokolo. Lephegwaan la ka morago le bophara gomme le ka go šupa. Mmele o botsothwa bja boputšwa ka godimo. Ekgotlelela meetse a hlwekilego.

Šaka ya ka lewatleng ya ntlha ye tšhweu (Carcharhinus longimanus): Maphegwana a hlapi a ma telele a sefubeng le a ka morago a go swana le maphego. La mathomo la ka morago, la ka sefubeng, le la ka fase la ka maragong a na le dintlha tše tšhweu. Di botsothwa bja boputšwa ka morago.
Šaka ya mokekemong ye nago le ntlha ye tšhweu (Triaenodon obesus): Ye tshesane, ka mmele wo mo kopana, ye kopana, sefena sa mokobe. E botsothwa bja boputšwa ka godimo. Dipatšo tše di phahlaletšego tša boputšwa bjo fifetšego. Ntlha ya lerethe la pele le godimo la ka maragong ke tše tšhweu.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa le bopša ke12 ya tša kakaretšo le 50 ya mehuta ya diphedi. Meno a sebopegoo se bjalo ka magare ka ntlheng ya go šupa. Mesego ya leswafohlapi ya dišaka kle uye hlano. Di na le diphuphu tša go panyapanya (diphuphu tše tharo go šireletša leihlo).
E boima bja go fihla dikilograma tše 900. E tsebja ka ditlhaselo tša batho. E tswaka ka go phaphaša ka gare ga mpa, bafsa ba tswalwa ba le ka botlalo. Ditshadi di gwelwa mengwaga ye mengwe le mengwe ye tharo.10 go ya go 100 ya tše nnyane di a tswalwa go ya ka mehuta ya diphedi.

Phepo

Di ja dihlapi, dikhurumelo, manyedi, dinonyana, dišaka tše nnyane, disquid, dikhudu le dolofini.

Phatlalatšo

E phatlaladitšwe bophara ka mawtleng a borutho ka moka a lefase.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Šaka ya nkwe (Galeocerdo cuvier)
Šaka ya ntlha ya boso (Carcharhinus limbatus)
Šaka ya leratadima (Prionace glauca)
Šaka ya poo (Carcharhinus leucas)
Šaka ya ntlha ye tšhweu ya lewatleng (Carcharhinus longimanus)
Šaka ya ntlha ye tšhweu ya mokekemong (Triaenodon obesus)