Jellyfish
Hlapi ya Jeli

© Jean Tresfon

Leina la Lapa la Tlwaelo

Hlapi ya Jeli

Leina la tša Thutamahlale

Hydrozoa

Bogolo

Go tšwa go sentimetara ye 1 go ya go dimetara tše 2,5 (pele) le dimetara tše 60 (dithentakele).

Boitšhupo

Go bonala go go golo ke gelatinous medusa (mmele wa go bopega bjalo ka-pele). Dithentakle le ditho tše dingwe di bonega go tšwa go medusa le tikologong ya molomo. Mmala gantšhi ke o bonagalago le botala, wo mopinki, mokhuebedu le bošweu ka mmala.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Boemo bja Hydrozoa ka phylum cnidaria e bopša ke mehuta ye e ka bago 1 750 ya diphedi. Di amana ka bogauswi kudu le dikoral le dianemone. Di rutha ka mešifa ya go kokomoga tša le meetse a go fofa go tšwa ka peleng. Disele tš a go hlaba (nematocysts) go dithentakle di makatš sebolawa gomme sa kukelwa molomong. Di ja ke dikhudu. Di tswala ka mae, ka go nnela ruri go gola tša ba hlapi ya jeli.

Phepo

Di ja plankton, dihlapi tša jeli tše dingwe le dihlapi tše nnyane.

Phatlalatšo

E direga kadithempheretšheng ka moka le mawatleng a borutho a lefase.