iSimangaliso Wetland Park Loo Le Ponagalo

Thaba ya Tabor Hut

©Roger de la Harpe
Mziki Hiking Trails’ ke ntlwana ya go robala mo iSimangaliso Wetland Park e agilwe bjalo ka temogo le radar post ke U-boat-hunting Catalina squadron, go na fa, mo nakong ya WWII.
Seo ba se dirilego ka ablutions mo dinakong tšela e butše dithulano, eupša lehono trialists ba šawara ka fase ga pakete mo tshekatsheko ya dithokgwa ka mokhukhung ka fase ga ntlu, mola e le gore ntlwana yona e mo tseleng ka pele ga yona, e lebeletše lefelo la St Lucia Estuary. ''Lebeletšego” ke lentšu le maleba, ka lebaka la gore le ge e le gore e na le tlhaka e bonolo le maboto a mahlaka mo dithoko tše tharo, ponagalo ya ka pele e tsenwa fela ke boikgopolelo bja gago.

Translated by Lebogang Sewela