Devil's Thorn
Mubutlwa wa Diabolo

© Shem Compion
Devils Thorn.

Leina

Mubutlwa wa Diabolo goba Bašireletši ba Boot

Leina la selatini

Dicerocaryum senecioides

Tlhalošo

Mošunkwane wo mo nnyane wa ngwaga ka ngwaga le dithito tša go tla morago. Mahlare a go lebana a na le meeno; matšoba a pinki-boperese bjo gagogilego ka mmala le go swana le trompeta ka sebopego.

Mafelo a bodulo

Sebjalo se hwetšwa ka Aforika Borwa, Malawi, Botswana, Mozambique le Zimbabwe.

Peu

Peu di ka thapong ye sephaphathi ya mekokotlo ya go kokomoga.