Damselfish
Hlapi ya Lekgarebe

© Johan Boshoff

Leina la lapa

Hlapi ya lekgarebe

Tše dingwe ka lelapeng

Dgaribaldi, Digregory, Seresanta-bomajoro, Dichromi, Diseresanta tša bošego.

Leina la tša thutamahlale

Pomacentridae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 30, palogare ya disentimetara tše 10.

Boitšhupo

Mmele wo taološitswego wa bolee. Makgapetla a magolo a makgwakgwa. Mapheko a hlapi a mosela a fapana go tšwa go seka nkgokolo sa so tsenelela go ya go ya foroko. Mebala ya go fapafapana, go tloga go boso le bošweu go ya go mmala wa Namune le botala bja leratadima e tletšego.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Pomacentridae le bopša ke 28 ya tša kakaretšo le mehuta ya diphedi ye 321. Di tletše ka mekekemong. E iphihla ka di koraleng goba meletaneng ya maswika ge e ka kotsi e hlagelela. Tše dingwe di laola selete kudu. Dipoo di aga ‘sehlaga’ godimo ga leswika gomme tshadi e beela mae a yona gona, yeo e ka morago e tla go nontšhago mae ke poo. Dipoo di šireletša sehlaga go fihla matšatši a šupago.

Phepo

Go ya ka tikologo ya tšona, di ka ja melameetseng, plankton, dikoral le dikhrustašiene tše dulago ka fase.

Phatlalatšo

E direga ka dithempheretšheng ka moka le mawatleng borutho a lefase.

Mehuta ye e Tlwaelegilego

Hlapi ya lekgarebe la go tšena ka tšhokoleteng - Chromis dimidiata
Hlapi ya satšene ya lekgarebe - Abudefduf vaigiensis
Hlapi ya lekgarebe ya go wa - Dascyllus trimaculatus