Catfish
Hlapi ya katse

© Nigel J Dennis

Leina la lapa la tlwaelo

Hlapi ya katse

Leina le lengwe la yona

Ga le gona

Leina la tša thutamahlale

Ariidae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 45

Boitšhupo

E atološitšwe, tše dingwe di sebopego sa mammoge. 2-3 ya dipara ya dibale (maledu) tikologong ya molomo. Mogatla wa foroko. Ka tlwaelo e botsothwa bja go ya fase goba botsothwa bja silibera ka mmala. Tše dingwe di na le methapo.

Tshedimošo ya kakaretšo

Lapa la diariidae le bopša14 ya tša kakaretšo le 120 ya mehuta ya diphedi. Ga di na le makgapetla. Lephegwana la fase la mathomo le na mokokotlo wo motelele (wa go ba le mpholo). Dipoleiti ka phatleng. Ka dinako tše dingwe di hwetšwa ka melteng ya maswika. Ka morago ga go nontšho, poo e bea mae ka molomong go fihlela a phaphaša. Ye nngwe ya mehuta ye mmalwana ye dipoo di elamago ka molomo.

Phepo

Di ja dihlapi tše di nnyane le diphoofolo tša go hloka mekokotlo tša go dula ka fase, kgafetšakgafetša di ja shirimpi, melaba goba dimollusc. Šomiša maledu a tšona go nyaka dijo ka mohlabeng.

Phatlalatšo

E direga ka dithempheretšeng ka moka le mawatleng a lefase. Tše dingwe tša mehuta ye mengwe ya diphedi di hlaga ka molomong wa mahlakanelong a dinoka le meetseng a hlwekilego.

Mehuta ye e tlwaelegilego

Hlapi ya kaste ya lewatle
Galeichthys sp
Hlapi ya katse ya mammoge ya methapo
Plotosus lineatus
Hlapi ya katse ya mammoge ya methapo ya moswa
Plotosus lineatus