Batfish
Hlapi Ya Mankgagane

© Jean Tresfon

Leina La Go Tlwaelega La Lapa

Hlapi Ya Mankgagane

Leina Le Lengwe La Yona

Ga Le Gona

Leina La Tša Thutamahlale

Ephippidae

Bogolo

Bja go fihla disentimetara tše 50

Boitšhupo

Mmele o nyakile o ba botebo bjalo ka ge e o le motelele. E pitletšwe ka mahlakore le lephegwana la hlapi le khutlotharo le tlase le lephegwana la hlapi la ka mogweteng. Di silifera bja go phatsima le mafelong a serolane le botsothwa bja go emelela goba mothalo wo moso. Mahlo gantšhi a ba ka go ye tee ya mothalo wa go emelela bjalo ka mokgwa wa boipato. Tše dingwe tša kakaretšo ka lapeng di bonala ka botelele, go ya morago, le maphegwana la hlapi a bo fase le ka mogweteng.

Tshedimošo Ya Kakaretšo

Ephippidae e bopša ke 7 ya tša kakaretšo le 20 ya diphedi. Hlapi ya Sepeiti le tšona di akareditšwe sehlopheng. Gantšhi e hwetšwa ka dihlopha ka meetseng a bogar godimo ga mekekema goba kgauswi le ditshenyego. Ka nako tše dingwe e phošwa ge e le Hlapi ya khutlo. E rata go tseba kudu gomme e tla hlakanyetša baruthi ka bogareng bja meetse. E ntšhetša mae lewatleng la go bulega.

Phepo

Bontšhi bja mehuta ya diphedi di ja kudu dimelameetseng le tša go hloka mekokotlo, diboko, dipontšhe, lehola la lewatle, dizoantharian le digorgonia. Diphoofolo tša go ja dimela.

Phatlalatšo

E direga ka dithempheretšhara ka moka tša le mawatleng a borutho a lefase.

Mehuta Ya Diphedi Ye E Tlwaelegilego

Hlapi ya Mankgagane ya Lephegwana la hlapi le le golo - Platax teira
Hlapi ya sepeiti - Tripterodon orbis
Hlapi ya Mankgagane ye e nago le moriti - Platax pinnatus