Vlei Bristlegrass

© Roger Voysey

Igama

Vlei bristlegrass

Igama lesiLatini

Setaria incrassata

Ukusetshenziswa

Lobu wutshani obudliwa yizilwane futhi obukhiqiza amaqabunga amaningi.

Incazelo

I-Vlei bristlegrass wutshani obukhula bube yiziqundu futhi obuhlala isikhathi eside bungashi. Buneziqu ezimfushane ezikhula zisabalale ngaphansi komhlabathi. Intshakaza yabo inezimbali eziyisixhanti ezivamise ukucija phambili. Amaqabunga abo made futhi ayindilinga. Lobu tshani butholakala ezindaweni ezimaphakathi ne-Afrika naseMadagascar.

Indawo obukhula kuyo

Lobu tshani buvame ukukhula ezindaweni ezinamanzi amile naseceleni kwemifula, odakeni olumnyama. Buyatholakala emahlathini nasezindaweni ezinamatshe. Lobu tshani buyawuthanda umhlabathi ovundile. Butholaka kuzo zonke izindawo ezimaphakathi ne-Afrika.

Izimbali

Lobu tshani buqhakaza izimbali ngoMfumfu kuya kuNhlaba.