Vlei Bristlegrass
Kgaoga Bonolo bja Vlei

© Roger Voysey

Leina

Kgaoga Bonolo bja vlei

Leina la Selatini

Setaria incrassate

Tšhomišo

Ke bjang bja go lewa ka tšweletšo ye botse le matlakala a mantši.

Tlhalošo

Bjang bja go Kgaoga Bonolo bja vlei ke bjang bja go kitlana bja go ba le tšhutla bjo bo kopana, dikamodu ke tše koto. Hlogo ya letšoba ke ya go kitlana, ya go ba le sehlopha sa go swarana sa matšoba, gantšhi ka ntlha ye bogale. Khupetša letlakala ke ye telele ya nkgokolo. E bonwa ka bophara bja nageng ye borutho ka Aforika le ka Madagascar.

Mafelo a bodulo

Bjang ba go Kgaoga Bonolo bja ka vlei ka tlwaelo bo gola ka mafelong a bonola go swana le di-vleis le mabopong a noka, letsopeng le leso. E hweditšwe gape ka thokong dithokgweng le ka dinako tše dingwe ka mekgokološeng ya maswika, gantšhi ka mabung go nona. E bonwa ka bophara bja mafelong a a borutho ka ka Aforika.

Go thunya

Diphalane- Mopitlo