Vlei Bristlegrass

© Roger Voysey

Lebitso

Vlei bristlegrass

Lebitso la selatini

Setaria incrassate

Tlhaloso

Ke jwang bo sehlahla bo teteyaneng, bo tshwarellang nako e telele bo holang ka tlasa lefatshe. Palesa e teteyane ka makala a ikemetseng a sehlopha a holang, ka ntlha e bohale. Selata sa lekgasi se se lelele se kgidikwe. Se fumanwa dibakeng tse tjhesang tse mongobo tsa Afrika.

Palesa

Mphalane - Motsheanong