Olive Grass Snake

© Tyrone Ping

Igama

Olive Grass Snake, Olive Whip Snake [Psammophis mossambicus]

Vital Statistics

Nhloboni: Reptilia
Mkhakha muni: Testudines
Mndeni muni: Colubridae
Ubude beyesifazane: 1 285 mm
Ubude beyesilisa: 1 451 mm

Ibonakala Ngani

Lena yinyoka enkulu enekhala elingesona isicaba nomsila omude. Umhlane wale nyoka unsundu ngokuthanda ukukhanya uma uya ngasemsileni.

Kokunye iba namazenge amnyama enza imigqa noma amachashaza amnyama ngasekhanda. Isisu sayo siphuzi okungathi kufuna ukuba mhlophe.

Zande Kuphi

Zande ngasenyakatho yaleli nasogwini lwaKwaZulu-Natal naseKenya.

Mayelana Nokuzalalela

Ibekela amaqanda ayi-10 kuya kwangama-30 emaqabungeni omile maphakathi nehlobo. La maqanda achamisela emuva kwezinsuku ezingama-65.

Ushevu

Ushevu wayo ungabangela isiyezi nobuhlungu.

Idla Nhloboni Yokudla

Ivame ukudla ezinye izinyoka, okunye amacwane ayo.

Olunye Ulwazi

Seyike yabonakala izikhawu ezimbili igwinya i-Angola green snake.