Olive Grass Snake
Noga ya Bjang

© Tyrone Ping

Leina

Noga ya bjang, Noga ya Olive Whip [Psammophis mossambicus]

Dipalopalo tša Bohlokwa

Maemo a godimo: Reptilia
Tolamo: Squamata
Lapa: Colubridae
Botelele bja ditshadi: Dimilimetara tše 1 285
Botelele bja dipoo: Dimilimetara tše 1 451

Tlhalošo

Noga ya bjang, ke e kgolo, tšeo di tiilego, ka nkoo yeo e sego sephaphathi le mosela o mo telele.

Ka morago e boserolane le borokwa bja seetša (putšwa go ya moselng), ka dinako tše dingwe ka dikgapetla tša boso mathokong, e dira methaladi ye meso ye me tsheese goba le dipatšwana tša go phatlalala bopele mmeleng wa yona.

Mpegn ke ye e tšhweu le boserolane.

Phatlalatšo

Noga ya bjang e hwetšwa ka dikarolong tša ka Lebowa le Borwa la selete, leteletšana go ya KwaZulu-Natal lebopong le go gongwe ka Kenya.

Pelegišo

Tshadi e beela mae a 10 - 30 ka gare ga mahlare a hwilego, bj.bj. ka selemogare. Di phaphaša ka matšatši a ka bago 65.

Mpholo

Mpholo wa yona o ka hlola go feroga dibete le bohloko.

Phepo

E ka ja dinoga tše dingwe, le baswa ba baso.

Dintlha tša Naga

Maitemogelo a motho ka boyena a akareditšwego ka go lebelela noga ya bjang, mo mabakeng a mabedi, go metša Noga ye Tala ya Angola [Philothamnus angolensis].