Olive Grass Snake
Noga ya “Olive Grass”

© Tyrone Ping

Leina

Noga ya “Olive Grass”, Olive Whip Snake [Psammophis mossambicus]

Distatistiki tsa Botlhokwa

Mophato: Reptilia
Thlhomagano: Testudines
Lelapa: Colubridae
Botelele (Namagadi): 1 285 mm
Botelele (Tona): 1 451 mm

Ponalo

Noga ya “Olive Grass” e kgolo, ka nko e e seng sephaphathi le mogatla o moleele. Mmala wa yone o borokwa jwa Olive (Olive-brown), mme o setlhafala go ya kwa mogatleng.

Makgetlho mangwe e na le makwapa a a bontsho, a a dirang methalo e mentsho fa mmeleng kwa pele. Mmpa yone e bosweu le mmala wa lephutshe.

Phatlhalatso

Noga ya “Olive Grass” e bonala kwa bokone ba tikilogo ya yone, kgabagale kwa borwa fa thoko ga matshitshi a KwaZulu-Natal le kwa mafelong a mangwe kwa Kenya.

Tsalo

E namagadi e beela mae a ka nna 10 – 30, mo mealong ya matlhare a a omeletseng, etc. E dira jalo selemo se tsene ka bogare (midsummer). Mae a thubeega morago ga malatsi a le 65.

Botlhole/Bogalaka

Tshefu ya yone bo ka go tlhatsisa mme o utlwe botlhoko.

Dijo

Makgetlho a mangwe e ja dinogana tse dingwe, le tse dinnye tse dintshwana.

Di-Field Notes

Bangwe ba kile ba bona Noga ya “Olive Grass”, makgetlho a ka nna mabedi, e kometsa nago ya “Angola green snake” [Philothamnus angolensis].