Ama-Ndebele

© Dr Peter Magubane
Ama-Ndebele anodumo ngokuba nesiphiwo esimangalisayo sezandla, kuhombisa amakhaya, kunye nendlela yokunxiba nokuhombisa enemibala egqamileyo enomahluko. Ama-Ndebele ayefudula eyinxalenye yama Nguni awathi ahlala eMzantsi Afrika, kwicala laseMpuma Koloni, kodwa ke bazikhetha kwinkulungwane ezintathu ezadlulayo bafudukela kum-mandla ophakathi (central inland plateau). Ama Ndzundza Ndebele namhlanje aphila kwikhaya lakuqala lakwa Ndebele eMpumalanga nase Nebo (Northern Province).