Wild Ginger

© Ton Rulkens

Vito

Wild Ginger or Natal Ginger

Vito raxiLatin

Siphonochilus aethiopicus

Xifanekiso

Timitsu taximilo lexi tinuwa wonge iginger, hambi naluku yowidya yitwakala Yonge iginger. Wild ginger ixaka na ginger leyitirsiwaku emakaya na ti tluka takona. Monuwo ya bulomu hikuleha yale ka sayizi ya 60-80mm, vala rakona ri basunukule hibu pink, na purple. Bolumu rakona rihanya hisiku ringwe ntesna, ximilo xakona xirwalwa hi ngwetu ya Nhangul na Hukuri. Timitsu takona tirisiwa ku tsongula mhkuhlani futhi hikuva yitirisiwa ngopfu yasungula ku kala.

Hanyelo

Bolumu rakona rikula lakunga tala maribzi anovheni kona la a Aftika Dzonga, hambi irikuri iximilo lexinga helela amakumi himaka yakuri yitirisiwa ngopfu.

Field Notes

Yitiriswa ngopfu kamiri yaxintu, himakalomu yihanziwa ngopfu kungari khale yita nayamalala. A Kwazulu natala ayakumakali. Vanu seva sungurini kuyi rima himaka yakuri ayaha kumakali ngopfu.
Ximilo lexi xitiviwa hiku vikela rahatima natinyoka amutini waba Zulu Rhizomes nati mitsu takona tachakunyiwa kuri yi tsongula asthma (Xifuba) hysteria, Mkhuhlwani. Vavasati vama Swati bayitidya loku vari ati ngwetini naloku va tsungula malaria.