Blue Duiker
Mhunti

© Roger de la Harpe/Africa Imagery

Vito

Mhunti (Philantomba monticola)

Xivumbeko

Mhunti ixihadyani xintsongo eka muxaka lowu wa swihadyani laha Afrika Dzonga. Xipimiwe kuva 300mm laha makatleni, lexa xisati xitika 4.7kg kasi xaxinuna xitika 4kg. Muhlovo wa xona iwa wasi kuya eka mpunwa. Hinkwaswo eka swaxinuna na xisati swina timhondzo tintsongo totontswa letinga rhandzeriwa hi voya.

Swakudya

Mhunti yi dya matluka ya rihlaza, mihandzu na mablomu lawa yawaka ensinyeni.

Kutswalana

Xihadyani lexi xitswala nkarhi wihi na wihi endzhaku ko tika 210 wa masiku. Xitswala nwana un’we hinkarhi loyi atikaku 400grams. Vana vatumbetiwa vhiki rosungula endzhaku kotswariwa, nwana utshama navatswari kufikela loko akurile kuringanela ku endla masangu endzhaku ka 388 wamasiku.

Laha yikumekaka kona

Mhunti yihangalakile na tiko kusuka e Eastern Cape kuya eka tindzhawu tinwana ta West Afrika. Hambiswiritano mhunti yirhandza kukumeka laha kungana swihlahla leswinga rihlaza. Muxaka lowu wa mhunti wu tekiwa tani hi lowu wukalaka swinene eka Red Data Book ya Afrika Dzonga.

Swo switiva

Mhunti yitiveka hikudya swinyenyani, matandza na switsotswani hambi leswi swakudya swa yona kunga matluka. Mhunti yipfuniwa ngopfu hiswinyenyani leswihahaku swijikajika swilava swakudya.