Brenda Fassie O Tlampurela Mandela

©Dr Peter Magubane
Brenda Fassie yo o amegileng maikutlo, setswerere sa mmino wa pop, o itlampurela ka Mandela.
Brenda Fassie, yo o itsagaleng gape jaaka MaBrr, yo o itsagaleng ka mmino wa gagwe o o itlhophileng, o ne a ka fetola moônô wa kgang efe kgotsa efe go nna pina. O tumile ka go dira gore ntlo e e tletseng mapolotiki e “bine e sa kgathale” go akaretsa Mandela mo nngweng ya ditiragatso tsa gagwe.

Mandela o ne a itsagale ka go rata mmino mme nako dingwe o ne a tsewa ditshwantshô a bina kwa medirong go ralala lefatshe. O kile are, “Mmino le go bina di dira gore ke nne mo kagisong le lefatshe...mme di dira gore ke nne mo kagisong le bonna.”

“Fa ba kgona go ithuta go tlhoa, ba ka rutwa go rata.” ~ Nelson Mandela