Hippo
Kubu

© Shem Compion

Lebitso

Kubu [Hippopotamus amphibius]

Tjhebahalo

Kubu e kgolo, e boima ba ho fihla ho tane tse 2,5. E kgona ho tsamaya ka tlasa metsi nokeng, mme e ka kgona ho dula ka tlasa metsi metsotso e 5.

Dijo

Kubu e dula ka thoko metsi a (shallow) nakong ya motsheare mme bosiu e fula jwang bo pela metsi.

Tswalo

Dikgomo di tswala namane e le nngwe metsing, ka mora boimama ba matsatsi a 240. Namane e patwa makaleng a maholo matsatsi a itseng ke mma yona, ka mora moo namane le mma yona ba kgutlela mohlapeng. Tse tshehadi di holela thobalano dilemong 7-8. Di kgona ho tswala bana ba 10 bophelong ba tsona bonyane ba dilemo tse 35.
Ke tumelo hore mme o kuka lesea la yona. Se etsahalang ke hore ha ho bata namane e robala hodima karolo e ka pele ya mma yona ho ora letsatsi, ka baka la mmele wa yona o monyane e lahlehelwa ke mofuthu kapele ho feta e kgolo.

Boitshwaro

Namane e tswallwa ka metsing ebile e kgona ho tola pele e tsamaya. Kubu e nale matla e tola ka pele, e ya hlasela ha e tswile kotsi kapa e ferekanywa. Ka baka la hore e ikarabella dikotsi tsa batho e hlaha, ke diphoofolo tse nyantshang tse kotsi haholo Afrika. Di Kubu di nale setswalle, hangata di fumanwa dikolong tse 5-20.

Moo di fumanehand

Di qadile ho ba teng Afrika Borwa, di Kubu hona jwale di fumaneha KwaZulu-Natal le Mpumalanga, Limpopo di tsoseleditswe ka Bophirimela le Kapa Botjhabela.

Field Notes

Kubu e kaba kotsi haholo bathing e ebang melao ya diphoofolo tse hlaha e sa latelwe. Di tsejwa ka kgaola diketswana tsa lehong ka lehare le ho tlolela metsu ya dikepe. Ho bonahala ho e na le tlhaselo e kgolo ya batho ke dikudi, empa sena se etsahala ha feela batho b aba hlaha le ho se dihlomphe ha bale tshimong ya diphoofolo tse hlaha.