Giraffe
Thuhlo

© Peter Delaney

Lebitso

Thuhlo (giraffa camelopardalis)

Tjhebahalo

E lelele ho feta phoofolo tse ding lefatsheng, ka bolelele ba di milimitara tse 5.5, molala wa yona o molele ke ona oe fang bolele bona. Molala ona wa yona o thata ibile o tshwere ho phallo ya madi, eleng ntho eo hajwale e sokang e utlwisiwa ke baithuti ba diphoofolo. tse tona ka kakaretso di fihla boleleng ba dimitara tse 5 mme tse tshehadi tsona di bolelele ba dimilimitara tse 4.5. tse kgolo tse tona di bekga dikilomitara tse 1200. Ha basadi ba fihla ho dikilomitara tse 800-900. Letlalo la yona le sootho bo hlakileng le di bato ho tse tsheadi tse nang le bo sootho bo tibileng, di thuhlo tse tona le tse tshehadi di na le manaka a makgutshwane a kwahetsweng ka letlalo.

Dijo

Ka baka la molala wa yona o molelele. Thuhlo di kgona ho ja makgase a hodimo difateng moo diphoofolo tse ding di sa kgoneng ho fihlella teng tse jang jwang. Leleme la yona le kgonang le sebediswa ho hula dipeo le makala ka molomong.

Tswalo

Tse tsheadi di amohelwa ka lerato ke tse tona. Dina le nyalano ya matsatsi a 457, mme ka morao ho hlaha namane. Boima ba namane ke dikilomitara tse 100, di ikimela ka kgwedi tse 6-8, empa 52% ya dinamane ha di fihlele ho hola ka baka la ho tsongwa ke ditau, diphiri le dinkwe. Di hola bakeng sa thobalano ka mora dilemotse 4-5. Ho hlahiswa le ho amohelwang ha kgomo hotla lekolwa ke dipoho hoya ka dihlopha.

Boitshwaro

Di lokile di ba mmoho ka mehlape nako le nako. Le ho holel jwalo di nale kamahano ya dihlopha. Tse nyane di dula le tse kgolo tse tona le tse tshehadi. Dipoho kebo hloma o hlomolle di tsamaya dipakeng tsa dikgomo. Ka baka la hore thuhlo ha ena nako e itseng yah o tswala di poho di dula di batlana le dikgomo tse ka di amohelang. Tse tona di lwanela puso le tokelo ya hoba balekane batse tshehadi, mme ho thabisa haholo ho shebella seo. Di sebedisa molala wa tsona o molelele ho lwana. E hlolwang e kguthumetswa mme ha se hanyata di ntshanang kotsi. Ka kakaretso ke phoofolo tse thotseng di iketsetsa dintho ka moya wa kgutso, ka nako eo di sitwang di etsa mohowo. Ha di hlaselwa di ya kgonya.

Moo di fumanehang

Hisitori e re di abuwe ka sekgashane ka baka laho tsonywa, temo le mafu. Le ha holejwalo ka jeno bongata di bolokuwe mme le bongata ba tsona di ile tsa tsibiswa botjha dibakeng tse ikgethileng le di papading tsa pokello.

Diphuputso tse ikgthang

Lebitso la selatini: Giraffa Camelopardalis
boima ba tse tshehadi: 800 kilogramo
boima ba tse tona: 1200 kilogramo
nako ya nyalano: Dikgwedi tse 15
Palo ya bana: Ledinyane le leleng
Kgolo thobalanong: Dilemo tse 4-5
Boima ba tlhaho: 102 kilogramo
Taelo: Artiodactyla
Lelap: Lelapa la thuhlo
Lebelo: 55 kilomitara/hora
Tswalo: Ngwana wa lesea a ka tswalo ka nako enngwe le enngwe hara selemo ka mora nyalano ya dikgwedi tse 15.

Tlhaloso ya pale

Ka ho hlakileng bohato ba menwana ya yona a kgutlonne. Thuhlo e tlwaelehile ka hore maoto a yona a robehile hobane e thella sebakeng se metsi.

Dintlha

Hona le mefuta ya dithuhlo e robong e fapaneng Aforika. Mme tsona ke; -namibian giraffe e fumaneha Sudan le Ethiopia.
giraffe camelopardarlis reticulate – reticulated or Somali giraffe di fumanahala Kenya, borwa ba Ethiopia le Somali
giraffe camelopardarlis angolensis- Angolian kapa Namibian giraffe found in Bophirima ba Namibia. Borwa-bophirimela ba Zambia, Botswana le Bophirima ba Zimbabwe.
giraffe camelopardarlis antiquorum – Kordofan girafee e fumaneha borwa Chad, Central African republic, Cameroon le DR Congo
giraffe camelopardarlis tippelskirchi – masai kapa Kilimanjaro giraffe di fumaneha Kenya le Tanzania.
giraffe camelopardarlis rothschildi - Rothschild, Baringo kapa Ugandan giraffe di fumaneha Uganda le Kenya.
giraffe camelopardarlis giraffe – south African giraffe di fumanahala South Africa, borwa Botswana, borwa Zimbabwe le Mozambique.
giraffe camelopardarlis thorncrofti – thorncroft kapa Rhodesian giraffe, e fumanahala Luangwa Valley le Zambia.
Gita http://www.krugerpark.co.za/africa_gemsbok.html ffe camelopardarlis peralta - West Africa or Nigerian giraff
giraffe camelopardarlis