Banded Mongoose

© Nigel J Dennis

Lebitso

Banded Mongoose (Mungos mungo)

Tjhebahalo

Tse tona di kgolo ho feta tse tsheahadi ha di se di hodile. Ha di tsofala bobedi di ya tshwana ebile di ya lekana le ka boima, di boima ba dikilogram tse 1.5. E tsebahala ka sebopeho sa kgutlo tharo, sefahleho se motsu,ka ditsebe tse paqameng. Di mohatla motenya, le letlalo le le lelele le mahwashe. Mmala o moputswa bo sootho ka kganya ya yona e makatsang le mela e metsho e potang mokokotlo le mahlakoreng. Karolo e ka fatshe e kganya ho feta, le maoto a matsho.

Dijo

Diboko le dikgo ke djoi tse ratwang haholo, haholo bo maleshwane le bohlwa. Ka nako e nngwe e ja ditweba le dinoha. Dijo tse bodileng le tsona di bonahala di latsweha. Banded Mongoose e ja le mahe a dinonyana le dihahabi. E otla lehe ka manala a yona le e lahlele ka morao bakeng sa ho le tjhwatla.

Tswalo

Di Banded Mongoose di dula dibakeng tsa moshwelella mme di ba mmoho sehlopha sa tse 6-40, ka madinayane a bonyane 15. Palo ya dihlopha tsa yona e nkuwa ele e kgolo ho feta ya diphoofolo tse ding. Tse tona le tse tsheha di ya dihlopheng tse ntjha ele ho tsamaisa diphatsa tsa lefutso.

Moo di fumanehang

Di Banded Mongoose di rata setswalle haholo, di a fokola merung e Bophirima, ho tloha mabopong a KwaZulu-Natal ka borwa pele ho Mpumalanga, Borwa le Borwa Bophirima ba di profinsi le Mocambique. Ho nale sekgeo sa kabo ya tsona dipakeng, bongata bo Botswana le Namibia.

Diphuputse tse ikgethileng

Boima ba tse tshehadi: Dikiligram tse 1.0-1.4
Boima ba tse tona: Dikiligram tse 1.0-1.4
Bolelele ba tse tshehadi: Disentimitara tse 55
Bolelele ba tse tona: Disentimitara tse 55
Nako ya boimana: 2 month
Palo ya bana: 2-8
Kgolo bakeng sa thobalana: selemo
Boima ba tswalo: Digram tse 20
Tatellana: Carnivore
Lelepa: Viverridae

Tswalo

E tswala madinyane a 2-8 mahareng a hlabula, e foufetse mme ha ena moriri o lekaneng. Mahlo a buleha ka mora matsatsi a 10.

Tlhaloso mehlala

Me nwana e 5 maotong a ka pele, monwana wa pele o ka bonahala mohlaleng ha phoofolo ha e tsamaya e iketlile, empa ha e tlola le ha e matha ha e bonahale. Menwana e 5 maotong a ka morao, empa ho bonahala monwana wa pele feela mehlaleng. E meng e mene ha e bonahale.