Albertina Sisulu se Nalatenskap

©Eric Miller
Albertina Sisulu, genaamd Moeder van die Nasie of Ma Sisulu, is bekend om 'n Suid-Afrikaanse anti-apartheidsaktivis en die vrou van mede-aktivis Walter Sisulu te wees.

Sy is bekend vir haar leierskapvermoë en moederkrag wat haar van nederige begin in die Transkei tot een van Suid-Afrika se mees gerespekteerde en invloedryke ikone het. Behoudende haar rustige en besondere natuur, terwyl hulle ook sterk en veerkragtig was deur jare van vervolging, word hulle buitengewone vroue waardig om te vier.

Voormalige President Jacob Zuma het haar beskryf as 'n sterkpilaar, nie net vir die Sisulu-familie nie, maar ook die hele bevrydingsbeweging, soos sy grootgeword het, en die meeste van die leiers en stigters van demokratiese Suid-Afrika beraad, verpleeg en opgevoed het.

Sisulu het een keer 'n herinnering aan 'n skoolonderwyser vertel wat haar vertel het; "Jou gedrag is die beste onderwyser. Dit is kragtiger as wat jy sê." Om te oordeel aan die gedrag van Sisulu, is dit nie verbasend om te hoor dat hierdie woorde hier geïnspireer word nie.

Haar nalatenskap lê in die produk van 'n lang en moeilike stryd. Sy hou 'n spesiale ereplek onder Suid-Afrika se leiers. By die voorkant van die kamp het sy en haar familie gelei vervolg op hand van die rasistiese apartheidsregimet. Deur dit alles bly sy toegewyd en weier om geïntimideer te word, onwankelbaar in haar saak vir 'n bevryde en nie-rassige land. "Probeer soos hulle wil, hulle kan nie haar gees breek nie, hulle kan haar nie bitter maak nie, hulle kan nie haar liefde verslaan nie," het Aartsbiskop Desmond Tutu van haar gesê.

Albertina and Walter Sisulu

Albertina Thethiwe se eerste ontmoeting met Walter Sisulu, was toe sy in 1941 by die Johannesburgse Algemene Hospitaal was....more

Albertina Sisulu - Extra-Political Activities

Nadat sy van die hoërskool gegradueer het, het Albertina Sisulu besluit om opgelei te word om verpleegster te wees. In 1940 het sy by die Johannesburgse Algemene Hospitaal begin werk, waar sy en Nelson Mandela se eerste vrou, Evelyn, verpleeg het....more

Albertina Sisulu - Honoured for Years of Service

Albertina Sisulu is een van die mees gerespekteerde figure in Suid-Afrika se geskiedenis....more

Albertina Sisulu - Mother of the Nation

Nadat Albertina met Walter getrou het, was sy diep in sy politieke passies onderdompel....more

Albertina Sisulu - The Life of an Icon

Nontsikelelo Thethiwe was gebore aan Bonilizwe en Monikazi Thethiwe op 21 Oktober 1918, in die Tsomo-distrik van die Transkei. Sy het die naam Albertina aangeneem toe sy skool in Xolobe begin het....more

Albertina Sisulu - Work for a Liberated South Africa

Albertina Sisulu was nie in die politiek betrokke nie totdat sy in 1941 met Walter ontmoet het. Selfs toe het sy net vergaderings bygewoon as 'n ondersteuning vir hom....more