Tilefish

© Johan Boshoff

Igama Elijwayelekile

i-Tilefish

Igama lesayensi

Malacanthidae

Usayizi

Ungaba wu-125cm, ngokujwayelekile kuba wu-18cm

Ibonakala ngani

Inomzimba engathi isigazu, Izacile ukuya ngasemsileni. Inekhanda elincane eliyindilinga. Ifin yaseqolo yande umzimba wonke. Ispine esikugil simboze (operculum). Imisila imise okwemfologo. Kube namaspine ngase ndunu. Inemi bala eliphuzu nempunga ikakhulukazi.

Imininingwane

Lomndeni wamaMalacanthidae unemikhakha engu 5 nezinhlotshana ezingu 42. Ihlala esihlabathini nasemigodoni. Iyatholakala nakwi-coral rubble. Inehlo elikhaliphile. Ezinye ziyakwazi ukushintsha imibala ukudida isitha. Atholakala ehamba ngawodwana noma ngamaqembu amakhulu. Abekela amaqanda.

Idlani

Idla ama-zooplankton, amacrustaceans amancane, izibungu Kanye nama invertebrates.

Zithokalaphi

Emanzini athokomele kanye nakulwandle oluseTropical.

Ezinye izinhlobo

Red-stripe tilefish - Hoplolatilus marcosi
Sand tilefish - Malacanthus latovittatus
Stripetail tilefish - Malacanthus brevirostris