Tilefish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Tilefish

Dzina ḽa tshi saitsi

Malacanthidae

Tshivhumbeo

U swika kha 125 cm, yo linganelaho ndi 18 cm.

Ṱhaluso

Ina tshivhumbeo tsha ciger ya vha na mutshila une wa kokovha. Na ṱhoho ṱhukhu ine ya vha tshipulumbu. Na mutshila wa nga nnṱha une wa dzula u tshi khou hula. Ha vha na muṱodo hune havha na dzi gill. Kha dzinwe mutshila u nga forogo. Mutshila wa nga fhasi una miṱoḓo mivhili. Muvhala ndi tshitopi na gireyi.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa hoyu ndi 5 wa vha na tshaka dza 4. I dzula muṱavhani kha dzi nnḓu dzine yo tou ḓi fhaṱela. Iya wanala na kha dzi coral rubble. Iya vhona nga maanḓa. Iya kona u shandukisa muvhala i tshi khou shavha i pondiwa iya wanala i yoṱhe kana nga zwigwada. Iya kudzela makumba.

Kuḽele

Iḽa dzi zooplankton, dzi crustaceans ṱhukhu, zwivhungu na zwipuka zwa maḓini.

U Phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Red-stripe tilefish - Hoplolatilus marcosi
Sand tilefish - Malacanthus latovittatus
Stripetail tilefish - Malacanthus brevirostris