Garden Eels

© Johan Boshoff

Igama

I-Garden eel

Ezinye izinhlobo

Freckled, Spotted, Common, Red Sea, Taylor’s, Zebra

Igama lesayensi

Heterocongridae

Ubude

Ingakhula ize ibe ngamasentimitha awu-70.

Ibonakala ngani

Le nhlanzi inomzimba omise okwenyoka futhi ongenazo izinga. Emhlane inesigwedlo esisodwa esihamba size siyoxhumana nezisemsileni. Inezimbobo ezincane zokuphefumula nezindebe ezinkulu. Imibala yale nhlanzi iyashiyana kusukela kokhanyayo onamabala kuya komnyama. Ezinye ziye zibe namabala ambala owolintshi nomhlophe.

Ulwazi olwejwayelekile

Umndeni wezinhlanzi owaziwa nge-Heterocongridae unemikhakha emibili nezinhlobo eziwu-33. Lezi zinhlanzi zivame ukutholakala ziyizixuku ezindaweni ezinesihlabathi. Zivame ukuphuma emigojaneni emhlabathini zime ziqonde zibheke phezulu, umsila uhlomeke phansi. Lezi zinhlanzi zingamagwala. Inhlanzi ngayinye ihlala emgodini wayo yodwa. Izindonga zale migodi zigcinwa zivulekile wuketshezana oluphuma endlaleni etholakala emsileni. Uma izalela amaqanda iyawasaphaza emanzini.

Ukudla

Le nhlanzi idla izilwanyana zasemanzini.

Indawo

Itholakala olwandle ezindaweni ezinamazinga okushisa akahle nezinamazinga okushisa aphezulu.

Izinhlobo ezejwayelekile

Black garden eel - Heteroconger perissodon
Splendid garden eel - Gorgasia preclara
White-spotted garden eel - Gorgasia maculatus