Flatheads

© Johan Boshoff.

Igama lomndeni

Ama-Flatheads

Isidlaliso

Ama-Crocodilefish

Igama lesayensi

Platycephalidae

Usayizi

Afinyelela emitheni, kodwa imvamisa kuba wu-30cm.

Ibonakala ngani

Makhulu, ayisicaba amakhanda nemisila ecijile. Anombala ompofu nomnyama wokuzifihla umzimba wonke. Amnyama, ansundu, ampofu abe mhlophe. Akwazi ukushintshashintsha umbala uhambisane nendawo akuyona.

Imininingwane

Umndeni we-Platycephalidae unezizukulwane eziwu-18 nezinhlobo eziwu-60. Ahlala emajukujukwini. Acasha esihlabathini noma azume izinyamazane ngombala wazo owafihlayo. Zimimilita inyamazane uma isiseduze. Umzimba wazo uba yindilinga uma zibhukuda. Zichamisela olwandle.

Idlani

Zidla izinkalankala nofishi abancane.

Itholakalaphi

Zitholokala kuwo wonke amazinga okushisa nasezilwandle ezifudumele zomhlaba.

Izinhlobo ezivamile

Bartail flathead (Platycephalus indicus)
Broadhead flathead (Thysanophrys arenicola)
Longhead flathead (Papilloculiceps longiceps)