Flatheads

© Johan Boshoff.

Leina la Mophato

Flatheads

Leina la Matshamekwane

Crocodilefish

Leina la Maranyane

Platycephalidae

Semeto

E ka nna 1 m, fa bontsi bo ka nna 30 cm.

Ponalo

Tlhogo e kgolo mme e sephaphathi, megatla motsu. E na le mebala e mesetlhana le a e galaleng mo mmeleng go e thusa go iphitlha mo tikologong. Mebala e e bonalang mo go tsone ke borokwa, beige, le bosweu. E kgona go fetola mmala go itshwantshanya le tikologo ya yone.

Dikitsiso

Lelapa la Platycephalidae le na le mephato e ka nna 18 le dibopiwa di ka nna 60. Ke diphologolo tse di jelang kwa tlase thata. E iphitlha mo santeng kgotsa e dirise mokgwa wa yone wa maiphitlho go lalela setlhabelo sa yone. E tla kometsa setlhabelo fa se atumela. Mebele ya tsonne e kgolokwe ga dithuma. Di tsala ka go tshela mae mo metsing.

Dijo

E fepa ka di-crustaceans le ditlhapi tse dinnye.

Anamiso

E bonala kwa mawatleng a mafelo a mofuthu, a a bonang dipula le mogote.

Dibopiwa tsa mophato wa yone

Bartail flathead (Platycephalus indicus)
Broadhead flathead (Thysanophrys arenicola)
Longhead flathead (Papilloculiceps longiceps)