Vhutshilo ha u Thoma ha ma Tsonga

Vhutshilo Mudini

©Dr Peter Magubane

U bebiwa ha nwana ndi dakalo lihulwane kha mudi wa ma Tsonga. Kanzhi mashaka a vhafumakadzi vhahulwane, vha ya thusa vhomme vho di hwalaho musi vho no vha tsini na u beba na musi vho no beba.

Vhana vhaswa vhane vha khou fhedza u bebiwa vha ya dodziwa mishonga na zwithu zwo vhalaho vha ambadziwa na malungu. Kanzhi mme uya kona u mamisa nwana wawe lwa minwaha mivhili. Musi nwana a tshi vho kona u tshimbila mushumo a u tsha vha wa mme fhedzi uya vha na kha vhakomana vhawe.

©Dr Peter Magubane

Vhana vha ya tendelwa uri vha ite mishumo ya nduni vha tshi kha di vha vhatuku. Vhasidzana vha ya thusa vho mme avho nga mishumo ya nduni, u hwalela khuni, u kulumaga nndu na u bika na u ka madi mulamboni vho hwala mabakethe kha dzi thoho dzavho. Vha vhathannga vha ya lisa dzi kholomo, ngeno vhaṱuku vha tshi lisa mbudzi.

Kha zwipida zwinzhi zwa Transvaal tshiimo tsha vhathu vhahulwane tsho vha tshi tshi ambiwa nga uri muthu aya ngomani. Vhathannga na vhasidzana vho vha vha tshi fumba nga zwigwada zwo fhambanaho, ndi nga murahu ha musi mishumo yothe yo no itwa hune vha ya tendelwa u mala.

Translated by Khalirendwe Nekhavhambe