Triggerfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓowelayaho

Triggerfish

Dzina ḽa tshi saitsi

Balistidae

Tshivhumbeo

U swika kha 1 m, yo linganelaho ndi 35 cm.

Ṱhaluso

Ina ṱhoho yo ṱanḓavhuwelaho matungo na ṱhoho yo tou tswitititi na mutshila wo no kokovha fhasi. Mutshila una tshivhumbeo tsha crescent. Na mutshila wa nga nnṱha une wa vha na miṱodo mivhili. Tshaa hedzi nnzhi dzina mano ano pfa vhukuma. Mitshila ya nga nnṱha naya nga fhasi yoṱhe yo dzula murahu. Ina mivhala yo fhambanaho.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa hoyu ndi 12 wa vha na tshaka dza 42. Dzi wanala nnṱha ha zwikwara, adzi lengi u sinyuwa. Mutshila wa nga nnṱha uya sedza thungo arali yo vhaisiwa. Ina hunwe fhethu hune hai tsireledza na kha vha bambeli. Dzi kudzela makumba tshiṱahani.

Kuḽele

Dziḽa dzi crustaceans, molluscs, urchins dz lwanzheni na zwinwe. dzinwe dzi ya ḽa na dzi plankton.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Clown triggerfish - Balistoides conspicillum
Redfang triggerfish - Odonus niger
Titan triggerfish - Balistoides viridescens