Shrimpfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Shrimpfish

Dzina ḽa tshi saitsi

Centriscidae

Tshivhumbeo

U swika kha 15 cm, yo linganelaho ndi 10 cm.

Ṱhaluso

Muvhili wa hone wo kuvhangana zwavhuḓi, wa lapfa vhukuma wa vha na marambo o I tingeledzaho. Muṱodo wa u thoma wa mutshila wa nga nnṱha ndi mulapfu wa dovha wa pfa nga maanḓa.
Wa dovha wa vha na minwe miṱodo tsini na mutshila wa nga nnṱha. Na mutshila wa nga matungo wo yela kha lunwe lurumbu. Mivhala ndi mutshena na mitalo mitsu kha ṱhoho.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa hoyu ndi 5 wa vha na tshaka dza 13, I bambela nga ṱhoho yo sedzaho fhasi. Iya wanala zwikwarani na fhethu hune havha na mahatsi. Iya kudzela makumba.

Kuḽele

Iḽa dzi plankton

U phaḓaladziwa

I wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Grooved shrimpfish (Centriscus scutatus)
Shrimpfish (Aeoliscus strigatus)
Speckled shrimpfish (Aeoliscus punctulatus)