Seahorse

© Johan Boshoff

Dzina Ḽa Muṱa Ḽo Ḓoweleyaho

Seahorse

Dzina Ḽa Tshi Saitsi

Hippocampinae

Tshivhumbeo

U swika kha 18 cm, yo linganelaho ndi 8 cm.

Ṱhaluso

Muvhili wayo wo kuvhangana vhukuma, na marambo ane a konḓa vhukuma, kha lupendelo lwayo hu ya pfa. Ya vha na ningo ndapfu na mutshila mulapfu. Mutshila wa nga nnṱha ndi mupfufhi. Mivhala iya fhambana ubva kha mutsu, tshitopi tshinwe tshifhinga iya vha pinki na mavhala madala. Pygmy dzi ya hula dza swika 5 cm.

Nḓivho Yo Ḓoweleyaho

Ndi muṱa une wa katela na dzi Pipefish, dzine dza wanala mahatsini a lwanzheni na mathomoni a zwikwara. Ya vha na mavhala a vhuḓi o dzumbamaho. Iya kona u shandukisa muvhala wayo. Ya munna iya hwala makumba o kudzeliwaho kha thumbu yayo kana kha mutshila.

Kuḽele

Iḽa dzi plankton, crustaceans na khovhe.

U Phaḓaladziwa

Dzi ya wanala hoṱhe hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada Wo Ḓoweleyaho

Spotted seahorse
Hippocampus kuda
Thorny seahorse
Hippocampus histrixa
Tigertail seahorse
Hippocampus comes