Seahorse
Pere ya Lewatleng

© Johan Boshoff

Leina la Lapa la Tlwaelo

Pere ya Lewatleng

Leina la tša Thutamahlale

Hippocampinae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 18, palogare ya disentimetara tše 8

Boitšhupo

Mmele o pitlane kudu ka dipoleiti tše thata tša marapo. Mathokong a botlase mpeng a bogale. Sefena se se telele le mosela wo mo telele wa go šomišwa go swara. Lephegwana la ka morago ke leo e lego le tlase ele go motheo wa bohlokwa wa go tšwelela pele. Mebala e fapana go tšwa go o moso go ya go boserolane bja go kganya le nako ye nngwe mabala a mapinki goba wo motala. Pere ya lewatleng ya Pygmy e gola go fihla disentimetara tše 5.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Hippocampinae le akaretša hlapi ya peipi. E hwetšwa ka gare ga bjang bja lewatleng goba sefehlamoya sa ka lewatleng ka mathokong a mekekemo. E rekiša ka mmala wo botse kudu. E ka fetola mmala ka mabaka a sa tlwaelegago goba ge e ka šišinywa. E rutha go tšwa dinkong go ya fase. Poo e rwala mae ka potlana ye e kgethegilego ka mpeng goba ka go tše dingwe tša mehuta ya diphedi ka mosela.

Phepo

Di ja diplakton tše nnyane dikhrustašiene le melameetseng ya hlapi.

Phatlalatšo

E direga ka mawatleng a borutho le a boruthwana a lefase.

Mehuta ye e Tlwaelegilego

Pere ya lewatleng ya mabala
Hippocampus kuda
Pere ya lewatleng ya meetlwa
Hippocampus histrix
Pere ya lewatleng ya mosela wa nkwe
Hippocampus ge e tla