Parrotfish

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Parrotfish

Dzina ḽa tshi saitsi

Scaridae

Tshivhumbeo

U swika kha 90cm, yo linganelaho 45cm.

Ṱhaluso

Dzi ṱaluswa nga maṋo a dzo mahulwane ane a kuvhangana fhethu huthihi. Ndi khovhe khulwane ine ya vha na mutshila wa uno dzula u tshi khou hula, uno kokovha fhasi. Ya vha na mavhala o fhambanaho. Ya munna naya musadzi dzi ya fhambana nga mavhala.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Muṱa wa Scaridae ndi 9 ya vha na tshaka dza 89. Ndi nthihi na dzi wrasses. I bambela kha mutshila wayo wa nga matungo. Munwe mutshila u shuma u engedza luvhili. Iya kona u shenga coral uri i kone uyi thusa kha tswukanyo ya algae. Dzi kona u dzula fhethu hure na muṱavha makwarani a maḓini. Dzi a ḓi fukedza mutumbu nga dzi slime musi dzo eḓela vhusiku, zwine zwa ita uri dzi phondi dzi si dzi vhone. Dzi ya kudzela. Dza tshisadzi dzi ya unḓa muḓi misi ya tshinna I tshi fa.

Kuḽele

Dzi ḽa algae na coral polyps.

Kuphaḓaladzele

Dzi wanala vhuponi hoṱhe na malwanzheni oṱhe a ḽifhasi.

Zwigwada zwo ḓoweleyaho

Bicolour parrotfish (Cetoscarus bicolor)
Ember parrotfish (Scarus rubroviolaceus)