Mullets

© Johan Boshoff

Dzina ḽa Muṱa ḽo Ḓoweleyaho

Mullets

Alias

Grey mullets

Dzina ḽa Tshisaitsi

Mugilidae

Tshivhumbeo

U swikela kha 90 cm, yo linganelaho ndi 50 cm.

Ṱhaluso

Ndi ndapfu ine ya vha na muvhili wo no nga wa tshikoti-koti. Ya vha na mitshila mivhili ya nga nnṱha miṱuku. Mutshila a u na maanḓa. Mulomo na wone ndi muṱuku na meme dza mulomo ṱhukhu na maṱo maṱuku. Ahuna mitalo yo no vhonala khayo. Kanzhi hu vha hu siliva na tshitopi, mutshena kana buraweni kana mitalo.

Nḓivho yo Ḓoweleyaho

Muṱa wa mugilidae ndi 17 ya vha na tshaka dza 72. Zwigwada zwihulwane zwi wanala hune ha vha na maḓi a mashika. Ṱhukhu dzi ya kona u dzumbama 2cm maḓini. Tshinwe tshifhinga I ṱanganiswa na goatfish. Dzi ya kudzela.

Kuḽele

Dziḽa dzi algae, detritus, zwikhokhonono. Makumba a khuhu na plankton.

U Phaḓaladziwa

Dzi wanala hoṱhe hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo Ḓoweleyaho

Flathead mullet - Mugil cephalus
Groovy mullets - Liza dumerilii
Southern mullet - Liza richardsonii.