Moorish Idols

© Johan Boshoff

Dzina ḽa Muṱa ḽo Ḓoweleyaho

Moorish idol

Alias

Crowned scythe

Dzina ḽa Tshisaitsi

Zanclidae

Tshivhumbeo

U swika kha 25 cm yo linganelaho ndi 20 cm.

Ṱhaluso

Muṱa wa Zancidae ndi muthihi wa vha na tshaka nnthihi, tshinwe tshifhinga iya ṱanganyiswa na coachman. I wanala tsini na zwikwara. Ya vha na mutshila wa nga nnṱha wo na nga sicle une wa vha mupfufhi zwi tshi bva kha hune wa vha hone. Iya kona u shandukisa mavhala zwi tshi bva nga hune ya vha hone. Kanzhi i vhoniwa i yoṱhe kana dzi nga mbili–mbili zwikwarani. Dza funana dzi vha dzo funana lwa vhutshilo hadzo hoṱhe. Dzi ya kudzela makumba.

Nḓivho yo Ḓoweleyaho

Muxaka lowu wuna ndyangu wu 1 na rixaka ri 1. Minkarhi yinwana vanhu va ehleketa onge I schooling Coachman. Yikumeka ngopfu eka mati lawa yanga bohana swinene. Ti dorsal fins ta yona tiya tirikarhi ti koma loko yiya yirikarhi yikula. Yikota ku cinca muhlovo navusiku loko yi wisa. Yivonaka ngopfu yiri yoxe kumbe timbirhi. Yitiveka na hiku tshama yiri eka timhaka ta masangu. Yitshikela matandza ku andzisana.

Kuḽele

Dzila sponges, Tunicates na benthic na zwinwe zwikhokhonono zwa maḓini.