Manta Ray

© Johan Boshoff

Dzina la Muṱa ḽo Ḓoweleyaho

Manta ray

Manwe Madzina a Muṱa

Manta, Atlantic manta, Pacific manta

Dzina la Tshisaitsi

Manta birostris

Tshivhumbeo

U swika kha 7 m.

Ṱhaluso

Ina muvhili muhuwane wa tshipulumbu na maphapha a triangle. Ya vha na mulomo nga phanḓa. Ya vha na zwiphapha tsini na mulomo. Ya vha na maṱo nga madubo a ṱhoho. Mutshila ndi mulapfu u fhira muvhili. Ina muvhala wo swifhalaho nga nnṱha na minwe mivhala yo itaho mbalelo, tshinwe tshifhinga ya vha ana mavhala kha thumbu. Dzi ya wanala na kha lwanzhe lwa muṋo.

Nḓivho yo Ḓoweleyeho

Muṱa wa myliobatidae ndi 7 wa vha na tshaka dza 42. Ndi zwigwada zwivhili fhedzi zwa yo. Ṱhukhu dzi wanala zwikwarani khulwane dza hone dzi dzula dzi tshi khou pfuluwa (M. birostris) dzi ya tswenyiwa vhukuma. Dzina maṋo o lalaho ane ha shumiswa kha kuḽele. Dzi ya vhonala kha zwikwara hune dza vha dzi tshi khou ṱanzwiwa nga dzinwe khovhe sa dzi wrasse na angelfish ṱhukhu. Dzi ya funesa u ḓivha lune zwa ita uri musi dzi tshi vhona tshikepe tsho ima dzi sendele tsini. Viviparous. Hu ya bebiwa vhana u bva kha 2-3.

Kuḽele

Dzi ya sedzulusa zwiḽiwa. Zwiḽiwa zwa hone ndi plankton na khovhe ya larvae.

U Phaḓaladziwa

Dzi ya wanala kha nyimelo dzoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada zwo Ḓoweleyeho

Reef manta
Manta alfredi
Reef manta
Manta alfredi
Reef manta
Manta birostris