Flutemouth

© Johan Boshoff

Dzina ḽa muṱa ḽo ḓoweleyaho

Flutemout/ cornetfish

Dzina ḽa tshisaitsi

Fistulariidae

Tshivhumbeo

U swika kha 1,8 m, yo linganelaho ndi 70 cm.

Ṱhaluso

Yo lapfa nga maanḓa,ya lingana matungo oṱhe, ya vha na muvhili musekene, ya ita luṱoswi I tshi vho ya magumoni. Ya vha na ningo ya Tubular (Flutelike). Na mutshila wa caudal une wa nga forogo. Mutshila na marahu zwi ya elana. Kanzhi ivha ina muvhala wa silivhere u no vhonala.

Nḓivho yo ḓoweleyaho

Kha muṱa uyu i vha i yoṱhe dza vha na zwigwada zwiṋa, dzi bva phanḓa kha u zwima. Dzi ya shandukisa muvhala wa vha wo dzumbamaho dzi tshi khou dzumbama dzi phondi. Muvhala uyu wo dzumbamaho uvha u buraweni na silivhere. Dzi ya kudzela.

Kuḽele

Dziḽa khovhe ṱhukhu nga u tou dzi tsonzwa malofha.

U phaḓaladziwa

Dzi ya wanala vhuponi hoṱhe hune ha vha na vhuḓalo ha maḓi.