Boxfish

© Johan Boshoff

Dzina Ḽa Muṱa Ḽo Ḓoweleyaho

Boxfish

Alias

Ahuna

Dzina Ḽa Tshisaitsi

Ostraciidae

Tshivhumbeo

U swika kha 60 m

Ṱhaluso

Makwanda ayo o khwatha vhukuma, ya nga bogisi nga tshivhumbeo. Aina maphapha anga matungo, I tshi bambela I shumisa mitshila ya murahu. Ya vha na mulomo muṱuku. Na mavhala o fhambananaho, fhedzi hu vhonalesa wa honeycomb.

Nḓivho Yo Ḓoweleyaho

Hoyu muṱa ndi 14 wa vha na tshaka dza 37. Dzina ḽayo nga tshi gerika zwi amba “ shell”. Ndi muṱa muthihi na pufferfish na Cowfish. Lukanda lwayo lu na mulimo. I bambela zwiṱuku. Fhedzi arali ya tshuwiswa iya vha na luvhilo. Ṱhukhu dzina tshivhumbeo tsha tshipulumbu. Dza vha na mavhala o thanyaho. Dzi beba nga u kudzela.

Kuḽele

Iḽa dzi Crustaceans, sea aquits, sponges, soft corals, zwivhungu na algae.

U Phaḓaladziwa

Dzi wanala hoṱhe hune havha na vhuḓalo ha maḓi.

Zwigwada Zwo Ḓoweleyaho

Boxfish - Ostracion cubicus
Whitespotted boxfish - Ostracion meleagris