iSimangaliso Wetlands Park

© Roger de la Harpe

Tjhebahalo ya iSimangaliso

‘Wetland Park e lokela hoba sebaka feela lefatsheng moo diphoofolo tse tsofetseng (Ditshukudu) le diphoofolo tsa lefatshe (tlou) di arolelang mmoho le ditlhapi tse tsofetseng (tlhapi tse kgolo) mmoho le ditlhapi tse kgolo (shaka).’ Nelson Mandela
Cape Vidal e iSimangaliso Wetland Park ke sekolo sa KwaZulu-Natal. E fanang muru, lewatle mmoho le toropo e ikgethileng, ke thatohatsi ya malapa.
Isimangaliso Wetland Park e ile ya hlahiswa e le sebaka sa botjhaba sa pele lefatsheng sa Afrika Borwa ka 1999 mme se ananela boleng ba sona ba lefatshe e le botle ba tlhaho bo boholo, mefuta futa e bohlokwa le karolo ya tsamaiso ya kamano.
Paka ya dihektara tse 332, 000 e nang le tsamaiso e tharo tse kgolo tsa matsha, dikgokahanyo tse robedi tse amanang, botjhaba ba ho tshwasa ba dilemo tse 700, mokgwabo o ntseng o le teng wa moru wa Afrika Borwa, noka e kgolo, mefuta e 536 ya dinonyana le lebopo la thaba ya santa e dilemo di 25, 000.
Paka e laolwa ke iSimanagaliso Wetland Part Authority ka kopanelo le Ezemvelo KZN e laolang dikarolo tsa bohahlaudi tse fapaneng le dikarolo tsa paballo, mmoho le ba nang le seabe ba selehae, jwalo ka setjhaba sa Bhangazi, baahi ba pele ba lebopong le ka mose. Ke tukisetso e thata e hlokang tekatekano dipakeng puisano le kuno setjhabeng selehae. Jwalo ka mofuta wa dipaka Afrika ke tse kae tse tlabeng di ntse di sebetsa nakong e tlang.
Ntshetsopele ya iSimangaliso e ntse e tswelape. Dihectara tse fetang 14, 000 la tjalo e tjhelete di tlositswe le tlhabollo ya lefatshe. Mefuta ya dipapadi tse kang tsa tlou, ditshukudu tse ntsho le tse tshweu, dinare, lengau, le ntja e hlaha di kentswe hape. iSimanagli e bolela ‘dimakatso’ ka Sesotho. H ho boima ho na hore hobaneng.

Translated by Sebongile Sonopo

iSimangaliso Wetland le Letsha

Seo re neng re se tseba ka KwaZulu-Natal's Greater St Lucia Wetland Park se se se fetotswe ka molao ho ba Isimangaliso...more

Tjhebehalo ya tlwana ya iSimangaliso Wetland Park

Mziki Hiking Trails e leng ntlo ya bosiu bohle e iSimangaliso Wetland Park e sethatong e ahile jwalo ka ntlo e shebileng sesebediswa se fumanang lebelo kapa maemo a sekepe sa U se tsomang Catalina squadron...more

iSimangaliso ke sebaka sa matjhaba sa bonono

Paka e kgolo ya St Lucia, ha jwale ke iSimangaliso Wetland Park. E ile ya phatlalatswa e le sebaka sa matjhaba sa botjhaba ka 1999....more