Needlefish
Hlapi ya Nalata

© Johan Boshoff

Leina la Lapa la Tlwaelo

Hlapi ya Nalata

Leina le Lengwe la Yona

Hlapi ya go tsoma, Melomo ya palogare

Leina la tša Thutamahlale

Belonidae

Bogolo

Go fihla disentimetara tše 95, palogare ya disentimetara tše 30

Boitšhupo

Mmele wa sebopego sa sikara wo motelele le hlogo ye šupilego. Mehlagare ye me nnyane ye telele le meno a ma nnyane a sebopego sa nalata. Maphegwana a hlapi ka moka a go elana go ya morago ga seripagare sa mmele. Ga go na mekokotlo ka maphegwaneng a hlapi. Ka fase mpeng di bosiliberana le botšhweu ka botala bja leratadima, boso goba botala ka godimo.

Tshedimošo ya Kakaretšo

Lapa la Belonidae le bopša 10 ya tša kakaretšo le 34 ya mehuta ya diphedi. E hwetšwa kgauswi le bokagodimo bja lewatle. Mmala o fa thekišo ye botse kudu. E ka fofa go tšwa ka meetseng ge e tšhogile. Molomo wa godimo o fihlelago fela botelele bja botlalo ka fa di godile. E na le molomo wa go tšwelela ka palogare. Di ntšhetša mae ka ntle lewatleng la go bulega, mae a phaphamala kago gomarela dilong.

Phepo

Di ja planton ge di sa le baswa le dihlapi tša lewatleng la go bulega le dikhrustašiene tša go rutha ge di le tše kgolo.

Phatlalatšo

E direga ka moka tša magareng le mawatleng ya lefase.

Mehuta ye e Tlwaelegilego

Molatšatši wa molomo wa palogare - Tylosurus crocodilus