Go Hlokomela Dinonyane mo Mapungubwe

Phihlo Ya Dinonyana Ya Maloutswa

©Jacques Marais

Kgonagalo ya go hlokomela dinonyana mo Sefokeng sa Mapungubwe ga e fele. Phaka e mo tseleng ya tikologo gomme palo ye nngwe le ye nngwe ya mehuta wa dinonyana di ka tla gona. Go naganwa gore selete se sa na le mehuta ye 400. Phihlo ya dinonyana ya Maloutswa e theilwe godimo ga lesoba la meetsi le tseneletšego mo Bodikela bja karolo ya phaka.

E mo foleteng ya lepanta la noka le ya mašoka o omilego le thornveld, e fapana kudu le sebopego sa Sefoka mo mmotong wa Mapungubwe. Naga e be e le go gare ga phihlo e be e na le bošaedi, eupša e tshepišo ya tikologo ya tlhago e a fetolwa mo nageng ya di polase. Phihlo e loketše go begela diphoofolo le dinonyana. E kgauswi le sethokgwa sa Limpopo le tente ya kampa.

Translated by Lebogang Sewela